Kære kunde

Vi oplever i øjeblikket længere ekspeditionstid end normalt i vores kundeservice grundet COVID-19.

Læs mere
Gavekort til Oplevelsesindustrien 2021

Gavekort til Oplevelsesindustrien 2021

Et udvalg af vores gaver

Som B2B kunde hos GoGift har du i 2021 mulighed for at give et skattefrit gavekort på optil kr. 1200.

Dette med baggrund i den nye Finanslov for 2021 hvor regeringen har iværksat en række initiativer for at understøtte den aktuelle situation og følgerne af Corona / Covid-19.

Finansloven har til hensigt at løfte mange velfærdsområder og dermed sætte gang i oplevelsesindustrien og oplevelsesøkonomien – blandt andet med ekstraordinære skattefradrag og skattefrie gavekort til kulturlivet. Der indføres en særskilt skattefritagelse på 1.200 kr. årligt til gavekort, der kan bruges til hoteller, restauranter og forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografer mv. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter.

Kort fortalt:
- Skattefritagelsen gælder ”gavekort til restaurationsydelser med en beløbsgrænse på 1.200 kr. årligt.”
- De arbejdsgiverbetalte gavekort kan bruges til oplevelsesøkonomien, blandt andet til ”hoteller, restauranter og forlystelser, herunder teater- og biografforestillinger mv.”
- Ikrafttrædelse vil ske ”under hensyn til udviklingen i COVID-19-pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.”
- Det er et krav at gavekortet ikke ombyttes til kontanter.
- Vi kan nemt hjælpe dig. Du skal blot ringe til os på 70 89 00 60 eller sende en mail på [email protected]. Du kan altid oprette en erhvervskonto på www.gogift.com/da-DK/b2b

Kilde: fm.dk – Aftalte mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: Finansloven for 2021 (6. december 2020).

As a B2B customer at GoGift, in 2021 you have the opportunity to give a tax-free gift card of up to DKK 1,200.

This is based on the new Finance Act for 2021, where the government has launched a number of initiatives to support the current situation and the consequences of Corona / Covid-19.

The Finance Act intends to raise many welfare areas and thereby boost the experience industry and the experience economy - among other things with extraordinary tax deductions and tax-free gift cards for cultural life. A separate tax exemption of DKK 1,200 is introduced annually for gift cards that can be used for hotels, restaurants and amusements, including theater performances, cinemas, etc. The gift card cannot be exchanged for cash.

To make a long story short:

- The tax exemption applies to "gift cards for restaurant services with an amount limit of DKK 1,200 annually."

- The employer-paid gift cards can be used for the experience economy, among other things for "hotels, restaurants and amusements, including theater and cinema performances, etc."

- Entry into force will take place "taking into account the development of the COVID-19 pandemic and in accordance with the guidelines of the National Board of Health."

- It is a requirement that the gift card is not exchanged for cash.

- We can easily help you. Simply call us on 70 89 00 60 or send an email to [email protected]. You can always create a business account www.gogift.com/da-DK/b2b

Credit: fm.dk – Aftalte mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: Finansloven for 2021 (6. december 2020).

Read more here »

GoGift er en innovativ gavevirksomhed med en global rækkevidde. GoGift ejes af Egmont - en førende mediekoncern med aktiviteter i 30 lande.

logo