WWF Donation DK Gavekort

Hele verdens natur og miljøorganisation

Beskrivelse

WWF blev dannet i 1961 og er i dag verdens største verdensnatur organisation.

Formålet med virksomheden er at engagere sig i naturarbejde, der er akutte eller langsigtede foranstaltninger, som er nødvendige for at bevare de truede dyre- og naturarter.

Virksomheden finansieres hovedsagelig med sponsorgaver fra offentligheden. Når du donerer penge bidrager du til WWF’s vigtige arbejde for beskyttede/truede dyrearter, planter og naturområder i Danmark og resten af verden.

Som tak for din donation til WWF, sender vi dig et værdibevis, som bekræfter din gave til os.
WWF Donation DK Gavekort produktlogo

WWF Donation DK Gavekort

Hele verdens natur og miljøorganisation

Fra 50 kr.