1 Introduksjon

1.1 Når du besøker gogift.com, innsamler vi og behandler personopplysninger om deg, for eksempel informasjonskapsler (cookies) og IP-adresse. Nedenfor har vi beskrevet hvilke av dine personopplysninger vi behandler, formålet, det rettslige grunnlaget for behandlingen og dine rettigheter i forbindelse med dette. Dette gjelder både deg som forbruker og for medarbeidere hos en av våre samarbeidspartnere og kunder.


2 Dataansvarlig

2.1 GoGift.com A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, Danmark, er den dataansvarlige (her referert til som “vi”, “oss” eller “vår”). Dette betyr at vi er ansvarlige for dine personopplysninger.


3 Formål og grunnlag for innsamling av personopplysninger

3.1 Vi vil sikre at dine personopplysninger kun samles inn og behandles i overenstemmelse med en eller flere av følgende formål:

(a) Å formidle og/eller levere produkter og tjenester som du har bestilt;
(b) Å besvare eventuelle spørsmål eller innvendinger du har;
(c) For å forhindre misbruk og svindel
(d) For å varsle deg om endringer i tjenestene våre;
(e) For at du kan delta i konkurranser eller kampanjer;
(f) Hvis du har samtykket til å motta direkte markedsføring; for å gjennomføre den direkte markedsføringen til deg i samsvar med ditt samtykke;
(g) For å gi deg opplysninger om produkter og tjenester, og lignende produkter og tjenester, du tidligere har kjøpt fra oss eller som du har etterspurt;
(h) For å kunne bytte og innløse gavekort;
(i) Hvis du gir ditt samtykke til markedsføringsinformasjonskapsler (informasjonskapsler fra tredjeparter) videreformidler vi dine opplysninger, inkludert din IP-adresse, til samarbeidspartnere og andre tredjeparter for direkte markedsføringsformål.
(j) For å forbedre vår nettside, produkter og tjenester;
(k) For å forbedre sikkerheten;
(l) Hvis du samtykker til preferanse- og statistiske-informasjonskapsler: For å forbedre vår nettside, produkter og tjenester videreformidler vi opplysninger om deg, inkludert din IP-adresse, til samarbeidspartnere som f.eks. Google Analytics til utarbeidelse av statistikk om f.eks. bruken av nettsiden;
(m) For å lagre personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde regnskapsloven, forbrukeravtaleloven og andre juridiske forpliktelser GoGift har.

3.2 Vårt behandlingsgrunnlag er:

(a) Behandlingen er nødvendig for oppfyllelse av en kontrakt du er part i, i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-b, d og h;

(b) Behandlingen utføres på grunnlag av ditt samtykke i forbindelse med formålene angitt i avsnitt i punkt 3.1 e-g, i og l. Du kan til enhver tid tilbakekalle samtykket ditt ved å sende en mail til [email protected], og du kan tilbakekalle informasjonskapsel-samtykket ditt via den grønne og hvite knappen nederst på gogift.com. Tilbakekallelsen av samtykket påvirker i midlertidig ikke lovligheten av behandlingen basert på samtykket før tilbakekallelsen.
(c) Behandlingen er nødvendig for at vi kan følge våre legitime interesser, hovedsakelig for å forbedre brukeropplevelsen og sikkerheten, samt for å forhindre bedrageri og misbruk i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 c og j-k.
(d) Behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som påhviler oss i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 h og m.

3.3 Vi lagrer dine personopplysninger i

(a) opp til fem (5) år fra kjøpet av gaven eller gavekortet hos oss, for å kunne dokumentere overholdelsen av regnskapsloven og forbrukeravtaleloven. Dette gjelder navn, adresse samt organisasjonsnummer for bedriftskunder, samt emailadresse eller telefonnummer brukt ved kontakt med kunden eller ved bytte av gavekort.
(b) Hvis du tilbaketrekker samtykket til markedsføring, vil vi slette dine personopplysninger fra markedsføringslistene. Dokumentasjon på dine samtykker oppbevarer vi i 2 år etter tilbaketrekkingen.
(c) Der behandlingen er basert på ditt samtykke til informasjonskapsler, lagrer vi dine personopplysninger så lenge vi behandler personopplysningene til formålet. Oppbevaringsperioden avhenger av hvilken type informasjonskapsler og utløpet av de enkelte informasjonskapslene.
(d) Opptil 90 dager i forbindelse med hilsener, disse blir slettet automatisk fra systemet etterfølgende. Dette er kun aktuelt for bestillinger der kjøperen har lagt ved en hilsen til bestillingen.


4 Kategorier av personopplysninger som brukes

4.1 Vi behandler og lagrer personlig identifiserbar informasjon om deg: navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, økonomi- og betalingskortinformasjon, IP-adresse, personlige hilsener eller annen personlig identifiserbar informasjon som du frivillig oppgir når du besøker/bruker våre nettsider og tjenester.


5 Dine rettigheter

5.1 Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger kan du rette din henvendelse til oss via kontaktopplysningen beskrevet i punkt 10 nedenfor.

5.2 Du kan når som helst få innsikt i dine personopplysninger og be oss om å korrigere, slette eller endre feil i opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også be om at behandlingen blir begrenset, dataportabilitet eller innvende mot behandlingen av dine personopplysninger.

5.3 Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger kan du kontakte Datatilsynet.

5.4 Du kan når som helst komme med innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

5.5 I den grad vår behandling av dine personopplysninger skjer på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen beskrevet i punkt 10 nedenfor, eller ved å trekke tilbake informasjonskapselsamtykket via den grønne og hvite knappen nederst til venstre på gogift.com.


6 Personopplysninger — Barn

6.1 Personopplysninger om barn under 13 år blir kun behandlet hvis det er en voksen bruker som bestiller gaver eller gavekort til barnet, i så fall brukes opplysningene kun til å levere gavekortet.


7 Overføring av personopplysninger

7.1 Overføring av personopplysninger til datterselskaper, samt til profesjonelle rådgivere kan skje i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

7.2 Kun ansatte, representanter og leverandører som har et arbeidsmessig behov har adgang til dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å kunne levere en tjeneste til oss, eller hvis det er i forbindelse med etterforskning. Dette skjer i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

7.3 Vi forbeholder oss retten til å bruke eller utlevere opplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, utføre undersøkelser i forbindelse med klager, beskytte nettsidens integritet, besvare dine forespørsler eller i forbindelse med etterforskning.

7.4 Overføring av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning. Dette inkluderer inngåelser av databehandleravtaler med våre databehandlere for å sikre at personopplysninger bare behandles for de oppgitte formål og for å sikre passende sikkerhetstiltak.

7.5 Personopplysningene vi har samlet inn fra deg kan overføres til land utenfor EU/EØS (“EØS”). Hvis personopplysninger overføres utenfor EØS, vil vi sikre at overførselen skjer til land som EU-Kommisjonen har etablert har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, eller at overføringen er basert på EU-Kommisjonens standardbestemmelser.

7.6 Vi kan kontakte deg via e-post for å invitere deg til å gjennomgå tjenester og / eller produkter du har mottatt fra oss for å samle inn tilbakemeldinger og forbedre tjenestene og produktene våre (“Formålet”). Vi bruker et eksternt selskap, Trustpilot A / S (“Trustpilot”), for å samle inn tilbakemeldingen din, noe som betyr at vi vil dele ditt navn, e-postadresse og referansenummer med Trustpilot for formålet. Hvis du vil lese mer om hvordan Trustpilot behandler dataene dine, kan du finne deres personvernregler her.


8 Sikring av dine personopplysninger

8.1 Vi vil passe på dine personopplysninger ved å treffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene mot at informasjon ved et uhell eller ulovlig ødelegges, mistes eller degraderes. Vi vil også passe på at de ikke havner i hendene til uvedkommende, misbrukes eller på annen måte blir behandlet i strid med den gjeldende lov om behandling av personopplysninger.


9 Endringer i personvernerklæringen

9.1 Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre personvernererklæringen uten ytterligere varsel. Du oppfordres til å se igjennom erklæringen regelmessig for å sikre at du har kjennskap til innholdet. Alle oppdateringer eller endringer vil tre i kraft etter offentliggjørelse på nettsiden. Din adgang, nettsurfing eller annen bruk av nettsiden utgjør din aksept av Personvernererklæringen.


10 Kontaktoplysninger

10.1 Hvis du ønsker å klage over behandlingen av dine personopplysninger eller du ønsker å be om innsikt, rettelse, retten til å bli slettet, sletting, begrensning eller dataportabilitet kan du kontakte os på:
(a) [email protected]

GoGift is an innovative gifting company with a global reach. GoGift is owned by Egmont – a leading media group with activities in 30 countries.

logo