Løs inn ditt gavekort

Registrer gavekoden for å gå inn og velge din gave. Hvis du har en kode som starter med ”SGK-” eller ”POR-” skal du IKKE bruke PIN-kode, så la feltet være blankt. Bruk KUN 1 bindestrek i koden, eks: SGK-ABCDEFGH ikke SGK-ABCD-EFGH
Vi har plassert deg i Norway. Er dette feil?Rett det nå