Info om skattefria gåvor

Info om skattefria gåvor

Utvalda varor


Julklappar och andra gåvor till anställda under 2022

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda kan vara skattefria under vissa förutsättningar. I annat fall är gåvor från dig som arbetsgivare skattepliktiga.


Julgåva till anställda

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte dina kostnader för administration och transporter av gåvorna in.


Jubileumsgåva till anställda

En jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 500 kronor inklusive moms. En skattefri jubileumsgåva kan inte lämnas till dig tidigare än i samband med företagets 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-årsintervaller.


Minnesgåva till anställda

En minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställda uppnår viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt), längre tids anställning (minst 20 år) eller när anställningen upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

Läs om skattefria gåvor på Skatteverkets hemsida.


Hos GoGift företagsavdelning står vi klara att hjälpa dig med dina frågor och behov

Kontakta oss gärna på 010-138 84 44 eller skicka ett e-mail till [email protected] för att höra mera.

Du kan alltid upprätta och anmoda om ett företagskonto här.


Notera: Den skattefria coronagåvan på 2000 kronor inklusive moms, gällde fram till och med den 31 december år 2021. Den ska kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari 2021 till 30 april 2021. Den skattefria coronagåvan var tillfällig och är i nuläget inte gällande.

GoGift is an innovative gifting company with a global reach. GoGift is owned by Egmont – a leading media group with activities in 30 countries.

logo