Rädda Barnen Donation till Ukraina

Att rädda barnen är att rädda världen

Att rädda barnen är att rädda världen

Situationen i Ukraina har snabbt förvärrats. Tusentals familjer flyr från huvudstaden Kiev och många barn är oroliga och rädda.
Barnen riskerar att utsättas för våld och psykisk stress. Barn och familjer som tvingas fly behöver hjälp med tak över huvudet, mat och rent vatten. Nu när konflikten i landet har eskalerat och det dessutom är minusgrader i området kan konsekvenserna för barnen bli förödande.
Rädda Barnen är på plats och när säkerhetsläget tillåter är de redo att trappa upp deras insatser för att se till att barn i landet får den hjälp de behöver.
Följ Rädda Barnen i deras sociala kanaler där de uppdaterar om situationen löpande.

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation, fokuserad på hållbara insatser - akuta och långsiktiga. Vi tror att verklig hållbarhet bygger på att hjälpa i tid och över tid, och vår självständighet gör att vi kan agera där vi gör mest nytta för barn - i Sverige och i världen.
Tack vare vår storlek kan vi på riktigt göra omedelbara och bestående skillnader i världen, varje dag.
Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och vårt 90-konto garanterar att pengarna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

OBS!
GoGift tar en avgift på 1 % på alla bidrag - som avser en administrativ kostnad
Rädda Barnen Donation till Ukraina logotyp

Rädda Barnen Donation till Ukraina

Att rädda barnen är att rädda världen

Från 25 kr